Personvernerkl?ring for Audiotech

1. Behandlingsansvarlig

Nils Solli er p? vegne av Audiotech behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer f?lgende personopplysninger om v?re kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi lagrer i tillegg kj?pshistorikk og adferdsm?nster p? v?r nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer p? siden.

3. Form?l med behandlingen

Vi behandler opplysningene for ? kunne gjennomf?re v?re forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter ogs? opplysningene for ? kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kj?p via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.Vi lagrer i tillegg kj?pshistorikk og adferdsm?nster p? v?r nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer p? siden.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for ? oppfylle kj?psavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes kj?pshistorikk og adferdsm?nster til ? gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan n?r som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt p? v?re nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies p? v?re nettsider for ? gi deg som bes?ker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer v?re bes?kende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overf?re eller p? annen m?te utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kj?p lagres i v?rt aktive kunderegister i 3,5 ?r.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gj?res oppmerksom p? at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet p? behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved b?de fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til f?lgende adresser:
post@audiotech.no

Audiotech
Fjordsvegen 8 2760 Brandbu